• IJSSELMEERSTRAAT
  • Entree van de stad (S115) en groen uitzicht
  • Locatie Entreebuurt en aangrenzende Waalenburgsingel

Entree van de buurt én de stad

Voor Rochdale ontwerpen wij een woongebouw met 60 woningen in Amsterdam Noord. De locatie van IJSSELMEERSTRAAT ligt op de kop van de Entreebuurt, een zelfbouwbuurt naast de Zuiderzeeweg en ringweg A10. Het gebouw vormt een entree voor zowel de buurt als voor de stad. De bouwmassa wordt vanuit deze dubbelrol vormgegeven: enerzijds als kopgebouw van de buurt van twee rijen zelfbouwwoningen en anderzijds als markering van het binnenkomen van de stad vanaf de Zuiderzeeweg en de ringweg A10.

Het woonprogramma bestaat uit 40 sociale huurwoningen en 20 middeldure huur woningen met gemeenschappelijke fietsenstalling. Het gebouw heeft een hoofdentree aan de zuidgevel direct zichtbaar vanaf de rotonde en een actieve plint met woningtoegangsdeuren en voortuintjes rondom het gebouw. De daken worden uitgevoerd als groen waterdak tbv waterretentie. Op het lage dak komt bovendien een insectenhotel en op het hoge dak komen pv-panelen. In de dakranden komen nestkasvoorzieningen voor een sterke natuurinclusieve inpassing.

Type : Woningbouw sociale- en middeldure huur
Lokatie : Amsterdam Noord
Opdrachtgever : Rochdale
Status : Definitief Ontwerp in uitwerking
Periode : 2020 - ....
Team : Wouter van Alebeek, Erik de Vries, Ioanna Tzavella