WE architecten maakt ontwerpen met een uitgesproken karakter. Wij denken dat goede architectuur inspireert, herinneringen opwekt of juist vergezichten biedt. Een ontwerp is meer dan een oplossing, het heeft karakter dat reageert op een cultuur, een samenleving en een context.

Aan de basis van ieder ontwerp ligt een helder en sterk idee. Centraal daarin staat de vraag en behoefte van onze opdrachtgever, maar we kijken daarbij ook verder. Middels ontwerpend onderzoek, waarin we een opgave vanuit verschillende invalshoeken bekijken, komen we vaak tot een idee buiten de gebaande paden. Zo hebben we bijvoorbeeld in WARMTEHUB met één gebaar (het gevouwen dak) een traditioneel gesloten en omheinde functie getransformeerd tot een publieke plek. In CPO AMSTELLOFT willen we het flexibele appartement realiseren, daarvoor maken we ruimtelijke dubbelhoge appartementen die bewoners later zelf nog eenvoudig kunnen aanpassen aan hun wijzigende woonwensen.

WE architecten heeft een passie voor ontwerpen met een sterk karakter. Zo'n karakter kan extrovert, monumentaal, industrieel of juist introvert, aaibaar, verleidelijk zijn. Het karakter komt voort uit het idee; welk verhaal wil dit ontwerp vertellen. Sterke karakters maken gebouwen en hun omgeving interessant omdat ze inspireren, je kan er van houden of het kan juist discussie oproepen.

Wij werken aan een duurzame leefomgeving die blij maakt. Een toekomst waarin gebouwen energieneutraal zijn en we geen afval meer produceren. Onze ontwerpen dragen bij aan een groene omgeving en reageren op een veranderd milieu.

Om ons streven naar een duurzame wereld terug te laten komen in onze ontwerpen hebben we de vier pijlers van duurzaamheid vertaald in indicatoren met concrete ingrepen. Een duurzame benadering van materiaalgebruik bijvoorbeeld komt terug in ons streven naar circulair bouwen, wat we toegepast hebben in onze projecten in Buiksloterham. Het beperken van de warmtevraag en onderzoek naar mogelijkheden voor innovatieve en duurzame energieopwekking staat centraal bij het energievraagstuk. Maar wij kijken verder, zoals in het onderzoek naar reststromen; het gebruik van warmte uit de Rotterdamse havens in de Warmtehub Rotterdam. We willen onze projecten verbinden met de lokale natuur, dit geeft kwaliteit aan de gebouwen en zo leveren de ontwerpen een positieve bijdrage aan hun setting. Met groene ingrepen bieden we ruimte aan lokale flora en fauna, maken we onze woonomgeving rainproof en het dempen het Urban Heat Island effect. De sociale component van onze duurzame aanpak betekent dat we altijd ontwerpen vanuit de menselijke maat en ervaring. We streven naar het maken van ontwerpen die gewaardeerd worden en daarom lang meegaan.

Bovenal ontwerpen wij vanuit het gebruik en vinden daarom dat een gezond binnenklimaat, waarin bewoners gewoon zelf een raam open kunnen zetten, voorop staat. Een goede duurzame ingreep kan juist gebruikskwaliteit bieden, zoals bijvoorbeeld bij een overstek dat dient als zonwering maar ook een verrijking van je woning vormt. Passende duurzame ingrepen zijn geen toeveoging, maar komen voort uit het karakter van een gebouw en versterken deze.

Wij zijn pro-actieve teamspelers. Samen maken we immers betere plannen. We delen onze kennis en hebben een integrale ontwerpaanpak.

Wij hechten veel waarde aan een goede en intensieve samenwerking, een heldere communicatie staat daarbij voorop. Met plezier en creativiteit werken we naar een helder ontwerp dat door iedereen wordt begrepen en omarmd, van opdrachtgever tot gebruikers en aannemer. Onze professionele benadering komt terug in de ondersteuning om tot een gedegen uitwerking en een sterk georganiseerd ontwerpproces te komen. Daarbij hebben wij de benodigde kennis en inventiviteit om de bouwkosten te helpen beheersen en punctualiteit om de beoogde planning te realiseren.

WE werkt alle projecten uit als integraal BIM project van het begin tot (bij voorkeur) Uitvoeringsgereed Ontwerp. WE architecten werkt daarbij volgens de principes van open BIM. Dit geeft een een optimale integratie met de overige adviseurs, kostencalculator en aannemer.

Het idee en karakter sterk tastbaar maken, vraagt om een gedegen uitwerking: passende materialisering, afgestemd licht, kleur, detaillering, etc. Wij geloven in het testen en inzichtelijk maken van onze ontwerpen vóór realisatie met prototyping in maquette, 3d-modelling en bemonstering. Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers kunnen we hiermee vooraf een goede indruk krijgen van de werking van het ontwerp en de materiaalkeuze.